Izi Veg Meals

Closed on public holidays.

IZI Veg Peas & Sweetcorn Cubes

52.00 57.20 57.2 ZAR

IZI Fruit Avocado Pulp

36.50 40.15 40.15 ZAR

IZI Fruit Avocado Diced

32.50 35.74 35.74 ZAR

IZI Fruit Avocado Slices

32.50 35.74 35.74 ZAR

IZI Veg Cream Spinach

53.50 58.85 58.85 ZAR